Vyššie

Úradné oznámenia obce

Oznámenie o začatí stavebného konania - 150/2019 - "TN_Malé Hoste, Vintr, NNK"
150-2019-Stavebné povolenie - verejná vyhláška - TN-MH, Vintr,NNK
Oznámenie o výrube drevín - žiadateľ Obec Malé Hoste
OZNÁMENIE výrub drevín Malé Hoste -72-2021
Návrh na odpredaj - osobitný zreteľ 1148-69
Návrh na odpredaj - osobitný zreteľ 186-10
Návrh na odpredaj - osobitný zreteľ 186-12
Návrh na odpredaj - osobitný zreteľ 186-13
Návrh na odpredaj - osobitný zreteľ 186-14
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby - RD sč.49 - Verejná vyhláška
Rozhodnute o povolení ostra. stavby - RD 49 - Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania podľa §36 a§ 61 stavebného zákona - 2-2022 -Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - 24-2022
Informácia k zverejneniu dokumentácie -Plán rozvoja vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027
2-2022 Stavebné Povolenie - Verejná vyhláška -Rekreačná chata
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Malé Hoste - Verejná vyhláška
Oznamenie o strategickom dokumente ZaDč. 2 ÚPO-O Malé Hoste - Informácia pre verejnosť
Oznámenie o schválení návrhu programu starost. o lesy a o vyhlásení ochranných lesov pre LC Patrovec, výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starost. o lesy pred vydaním rozhodnutia.
 
 
Powered by Phoca Download
Na zlepšenie našich služieb používa táto stránka súbory cookies