Vyššie

Zmluvy 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - 01-2023-DD-HS
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 03-2023-ZVB
Zmluva č. 09-2023 o prispievaní na úhradu za poskytovanie sociálnej služby
Zmluva o poskytnutí dotácie - Power Sport Zlatníky
Dodatok č. 13 k zmluve č. 77017 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
 
 
Powered by Phoca Download
Na zlepšenie našich služieb používa táto stránka súbory cookies