História obce

Osídlenie našej oblasti sa datuje od obdobia medziľadovej doby- stredného paleolitu. Asi pred 100 000 rokmi pred n. l. Archeologické nálezy v našej obci spadajú do obdobia Veľkej Moravy 9.-10. st. n. l. Keramika a črepy z toho obdobia sa našli na starom slovanskom hradisku na kopci Brišťo. Hradisko sa tiahlo stredom kopca, pravdepodobne až do “tehelne – puškárne“. V 10.st. bola oblasť osídľovaná cudzincami, kupcami a remeselníkmi – tzv. hosťami, pretože sa tu nachádzalo zlato a železná ruda. Odtiaľ je i názov obce – HOSTE. Od r.1245 bola Suchá dolina, ako sa nazýva dolina kam patrí naša obec, majetkom bána Bečendu z rodu Hunt-Poznanovcov. V r.1329 získal Suchú dolinu kráľ Karol Robert a pripojil ju k panstvu Topoľčany. Z tohto roku je i prvá písomná zmienka o Malých Hostiach, ktoré sa nazývali Wendegy.  V tomto roku sa spomínajú i povrchové bane /Montanae/ na zlato v oblasti Harvanec medzi Zlatníkmi a Malými Hosťami /zmienka z roku 1390/. Od r.1389 mala Suchá dolina viacero majiteľov od rodiny zo Sečian, husitov, M. Orsága, Ladislava z Lučenca, ich potomkov, Forgáčovcov, Beréniovcov, Traunovcov, Eredédiovcov. Turecké vpády tiež spustošili dolinu. V 18. st. bol založený Tereziánsky urbariát. Prvý kostol bol postavený na hradisku, na Brišti. Bol to románsky drevený kostolík, ktorý viac krát vyhorel. Nový kostol postavili v r. 1787. Pod farský úrad spadali obce: Zlatníky, Malé Hoste, Pochabany a Veľké Hoste. V r.1835 kúpili panstvo bankári Stummerovci, ktorí zakladali cukrovary, mlyny, pálenice, parketárne, píly a tiež železničku na Kulháň. Šišovský veľkostatok spolu s priľahlými dedinami vlastnil veľkostatkár Leiderfrost. Ľudia sa venovali hlavne kolárstvu, výrobe dreveného náradia, sušeniu ovocia, ktoré sa predávalo po okolí. Pestovali obilie, strukoviny, repu a neskôr aj zemiaky. Chovali kone, voly, kravy, kozy, ovce aj hydinu. Pri potoku bol mlyn. 

Historické pamiatky:

  • Staré slovanské hradisko z 9.-10. st. n. l. na kopci Brišťo – základy sú ukryté pod trávnatým porastom
  • Základy románskeho kostola, ktoré sa nachádzajú na tomto hradisku
  • Barokový kostol z r.1787, zasvätený sv. Martinovi, renovovaný v. r. 1940 Nachádza sa tu organ od majstra Wagnera, renesančný zvon zr. 1651. Priestory sú zaklenuté pruskou klenbou, fasády členené lizenovým orámovaním
  • Božia muka z druhej polovice 19. st. so súsoším Anny a Panny Márie – nachádza sa pri ceste v časti “Okolina“
  • Božia muka sv. Vendelína – nachádza sa v poli smerom od cintorína